Ana Sayfa » KULLANICI SÖZLEŞMESİ Geri Dön

MStar oyunu ve bu oyunla bağlantılı olarak online şekilde sunulan her nevi içerik, görsel, tasarım, hesap, marka ve diğer fikir ve sanat eserleri ile bunlarla bağlantılı sunulan her nevi hizmet münhasıran joygame’e aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler Joygame tarafından sunulan MStar oyunu ve bununla bağlantılı her nevi telif hakları joygame’e ait olan hizmet, oyun ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

Joygame tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan Mstar ile bağlantılı her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler FSEK ile yasal olarak korunmaktadır. Joygame tarafından sunulan oyun ve diğer servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu sözleşmenin yanı sıra joygame gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece mezkur kişiler joygame hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece ve tek başlarına kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette joygame’a rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

Joygame tarafından Mstar oyunu ile bağlantılı sunulan her nevi hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Joygame kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Böyle bir durumda Mstar oyunu ile bağlantılı olarak Joygame tarafından veya üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve üyeler Joygame hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez, satamaz, kullandıramaz.

Mstar oyununda ve oyun uygulamalarında oyuncular, ziyaretçiler veya kullanıcılar tarafından oynanan veya indirilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler FSEK kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Burada sayılan her nevi kod, uygulama, ara yüz ve diğer içerik münhasıran Joygame’e aittir.

Joygame tarafından sunulan Mstar oyunuyla bağlantılı her nevi hizmetten istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Kullanıcı bu gerekliliği bildiğini ve bu gerekliliği kendisinin temin edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu hususta Joygame'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Joygame tarafından sunulan Mstar oyunuyla bağlantılı her nevi hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı Joygame tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.

Joygame tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam amaçlı, terör niteliği veya propagandası vasfında; cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı ve diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar kullanım kurallarına aykırıdır. Bu nevi durumlarda kullanıcı Joygame tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri cumhuriyet savcılıkları ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Joygame ile kullanıcıları arasında joygame tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir.

Joygame ve Mstar site ve içeriklerinde sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak Joygame Interactive Services Ltd. ve Joygame'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Joygame sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam ve pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Joygame sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Aksi şekilde bu bildirimlerin kendisine iletilmesini istemeyen kullanıcı, tüketici ve ziyaretçilerin bu durumu bildirmeleri halinde taleplerine uygun hareket edilecektir.

​​Sitedeki oyunların oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Etiketler: